Picture

Zdravím, jmenuji se Emil Cieslar.

Jsem programátor se zaměřením na frontend pomocí AngularJS. Backend mi také není cizí, na něj používám Nette (občas NodeJS). Stále se učím nové věci, které rád sdílím s ostatními. Žiji svým vlastním tempem ve společnosti Webkreativ, s.r.o., která má stejné zaměření jako já.

Více o mne →

 (Emil & Web)

Moduly s Webpackem

Jak "sbalit" moduly pomocí Webpacku

 • Webpack
 • JavaScript
 • Moduly

V dnešní době se front-endová část webu stává více komplikovanější než tomu bylo kdysi. Píše se mnohem více JavaScriptu na straně klienta. Proto je zapotřebí mít hezkou strukturu v kódu, abychom se neztratili a náš kód mohl růst. Pro takové situace se ideálně hodí moduly. Kód si můžeme rozdělit do jednotlivých modulů a tak separovat jednotlivé funkce naší aplikace bez toho aniž by docházelo mezi jednotlivými části kódu ke konfliktům.

Webpack je, mimo jiné skvělé vlastnosti, skvělým nástrojem pro sbalování takových modulů dohromady. Dokáže sbalit jednak námi vytvořené moduly, tak moduly cizí, jako např. babel-polyfill nebo angular. Pojďme se rovnou vrhnout na příklad velmi jednoduché aplikace, která nebude v podstatě nic vypisovat v prohlížeči, pouze v konzoli. Nejprve si vytvoříme vlastní modul, který budeme chtít použít v naší aplikaci a ukážeme si, jak bychom pracovali s tímto modulem bez Webpacku. Poté se podíváme na to, jak nám Webpack ulehčí práci při používání našeho modulu.

Nejprve bez Webpacku

Všechno to odstartujeme prázdným souborem index.html, který bude mít pouze script tagy.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>

    <script src="helpers.js"></script>
    <script src="app.js"></script>

  </body>
</html>

V HTML souboru odkazujeme na dva JavaScriptové soubory, které si ukážeme následovně. První bude náš modul helpers.js ve starém ES5 JavaScriptu zapouzdřený v IIFE.

var helpers = (function () {

  return {

    preloadImg: function preloadImg(url, successCallback, errorCallback) {

      var imgToBePreloaded = new Image();

      imgToBePreloaded.addEventListener('load', function onImgLoad() {
        successCallback.call(this);
      });

      imgToBePreloaded.addEventListener('error', function onImgError() {
        errorCallback();
      })

      imgToBePreloaded.src = url;

    },

    anotherHelper: function anotherHelper() {

      return 'Helping...';

    }

  }

})();

A následuje náš app.js soubor, který bude modul helpers používat.

// Načte obrázek
helpers.preloadImg('image.jpg', function () {

  // Obrázek se načetl...
  console.log('preloaded...', this);

});

Jak můžete vidět, je naprosto jednoduchý, pouze volá metodu, kterou nabízí náš module helpers. Dosud jsme mohli vidět už minimálně dva negativa tohoto postupu:

 1. Modul helpers tzv. znečišťuje globální prostředí tím, že ho přiřazujeme proměnné var helpers = .... Může se tedy lehce stát, že někde uvnitř našeho kódu v app.js nebo kdekoliv jinde tuto proměnnou přepíšeme něčím jiným a celá aplikace se zboří.

 2. Kdybychom měli 20 takových modulů, tak každý bychom museli přidávat jako <script> tag do HTML souboru. Docela nepříjemná věc na udržitelnost rozsáhlejších projektů.

Pojďme na Webpack

V následující části si přepíšeme výše uvedený kód tak, aby se nám sbalil pomocí Webpacku a ještě přidáme oblíbený Babel, který nám umožní používat ES6 syntaxi aniž by byla ještě podporována ve všech prohlížečích.

Abychom se v tom nezamotali, nastíním adresářovou strukturu, kterou v následujícím příkladu použijeme.

├── dist/
├── node_modules/
├── app.js
├── helpers.js
├── image.jpg (neni povinne, muze byt jakykoliv obrazek)
├── index.html
├── package.json
├── webpack.config.js

Nejprve si přepíšeme index.html, v podstatě pouze odstraníme script s našim helpers modulem a změníme název app.js na dist/app.bundle.js. Změna názvu na .bundle není nutná, ale je to v podstatě takový balíček, takže název více napovídá, co je uvnitř.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>

    <script src="dist/app.bundle.js"></script>

  </body>
</html>

Následovně přepíšeme helpers modul ve stylu ES6. V příštím článku ještě ukážu jak přepsat funkci pro přednačítání obrázků do stylu ES6 pomocí tzv. Promises. Nechtěl jsem to sem míchat, protože by to mohlo mást.

function preloadImg(url, successCallback, errorCallback) {

  var imgToBePreloaded = new Image();

  imgToBePreloaded.addEventListener('load', function onImgLoad() {
    successCallback.call(this);
  });

  imgToBePreloaded.addEventListener('error', function onImgError() {
    errorCallback();
  })

  imgToBePreloaded.src = url;

}

function anotherHelper() {

  return 'Helping...';

}

export { preloadImg, anotherHelper };

V podstatě jsme vytáhli funkce z objektu, který původně IIFE vracela a o zapouzdření se nyní stará export { preloadImg, ... }; Tímto způsobem pouze zveřejňujeme metody, které chceme. Pokud se chcete více dozvědět o tom, jak se dají exportovat nebo importovat moduly, mrkněte na tento článek. Není sice česky, ale tak to bohužel bývá s většinou článků o této tématice. Pokud byste měli zájem, mohl bych se této tématice věnovat více, stačí napsta komentář.

Další následuje úprava app.js, do kterého importujeme pomocné metody pomocí import ES6 syntaxe.

import * as helpers from './helpers';

// Načte obrázek
helpers.preloadImg('image.jpg', function () {

  // Obrázek se načetl...
  console.log('preloaded...', this);

});

// Vypíše "Helping..."
console.log( helpers.anotherHelper() );

Jako poslední věc se postaráme o samotný webpack. Nejprve nainstalujeme potřebné závislosti pomocí npm.

npm install webpack -g # Nainstaluje webpack globálně
npm init # Vytvoříme prázdný package.json, který bude obsahovat naše závislosti
npm install webpack --save-dev # Nainstalujeme webpack do projektu
npm install babel-loader babel-core babel-preset-es2015 --save-dev # Nainstalujeme závislosti, které potřebujeme pro babel

Poté vytvoříme soubor webpack.config.js, kterým nakonfigurujeme náš sbalovací proces. Tento soubor bude obsahovat následující.

var path = require('path');
var webpack = require('webpack');

module.exports = {

  context: __dirname, // Absolutni cesta, ktera se pouzije pro vychozi bod, tzv. `entry`

  entry: './app.js', // Vychozi bod aplikace

  output: {
    path: path.join(__dirname, 'dist'), // Do jake slozky pujde nase sbalena aplikace
    filename: 'app.bundle.js' // Jak se bude nase sbalena aplikace jmenovat
  },

  module: {
    loaders: [
      {
        test: /\.js$/, // Transpilujeme vsechny soubory s priponou .js
        exclude: [/node_modules/], // Vynechame slozku /node_modules
        loader: 'babel-loader', // Pouzijeme k transpilingu babel
        query: {
          presets: ['es2015'] // Prednastaveni babelu bude es2015, jinymi slovy ES6
        }
      }
    ]
  }

}

A jako bonus, spustíme webpack, aby to všechno dohromady sbalil.

webpack -w # Spustíme webpack a necháme ho naslouchat změnám v souborech

V následujícím článku si ještě ukážeme, jak oddělit velké (neměnící se) moduly od těch našich malých. Např. takový angular je celkem rozsáhlý modul, který by mohl velmi zpomalit balící proces webpacku a proto je lepší ho oddělit do separátního balíčku. Teď již ale víte, jak sbalit jednoduché moduly a tím si zpřehlednit celou aplikaci.

Reference

 1. https://github.com/babel/babel-loader
 2. http://webpack.github.io/docs/

Komentáře